Puur natuurlijk !!!

Waarom Kurk?
Het is een feit dat consumenten steeds vaker naar ecologische oplossingen zoeken bij de inrichting van hun huis.
Ook bij steeds meer overheden, non-profitorganisaties en bedrijven moeten bouwmaterialen ecologisch verantwoord zijn.
Kurk is 100% natuurlijk, milieuvriendelijk en recyclebaar. Buiten dat kurk ecologisch verantwoord en duurzaam is, is het ook waterafstotend, antistatisch, onderhoudsvriendelijk en voor vloeren en wanden ook warmte isolerend. Kurk is een prima alternatief voor mensen die geen dierlijke producten willen gebruiken.

Kurk en milieu
Kurkeiken produceren zuurstof en absorberen CO². CO² zorgt voor de opwarming van onze aarde.
Naar schatting schijnen de 60 miljoen kurkeiken de jaarlijkse uitstoot van CO² van het land met 5% te verminderen. Dit is ruim 4,8 miljoen ton per jaar.
Door het verwijderen van de schors van de kurkeik (Quercus suber) wordt het niet alleen mogelijk gemaakt om vele mooie producten te maken zoals vloeren, wanden en mode- en woonaccessoires maar bovendien is de boom, door het verwijderen van zijn bast, in staat om 3-5 keer meer CO² te absorberen dan kurkeiken die niet geoogst worden. Een kurkeik kan tot 200 jaar oud worden. Dit komt overeen met gemiddeld zo’n 16 oogsten.
Bij het oogsten van kurk hoeven er geen bomen gekapt te worden. De kurkeik is in staat zijn schors in negen jaar te vernieuwen waarna de volgende oogst kan plaatsvinden. In het productieproces is er bijna geen afval van de grondstof omdat alle resten verwerkt kunnen worden tot flessenkurken.

Productieproces van schors tot kurkproduct.
De eerste oogst van kurk kan plaatsvinden als de boom een omtrek van 80cm heeft bereikt. De boom is dan zo’n 25 jaar oud. Deze eerste oogst is nog niet fijn genoeg van structuur en wordt virgin cork genoemd. Pas 9 laar later ontstaat de fijnere kwaliteit kurk die nodig is.
De schors wordt gestapeld en moet zes maanden in de open lucht worden opgeslagen. In deze tijd stabiliseert de kurk waarna het gesorteerd kan worden op dikte en kwaliteit. Na deze periode worden de delen kurk gekookt en gestoomd waardoor het materiaal gezuiverd en meer flexibel wordt.
Hitte en hoge druk zorgen ervoor dat de kurk in dikke blokken wordt geperst om het daarna in dunne plakken te snijden. Deze plakken worden gepolijst en op een (afhankelijk van de toepassing) achtergrond gelijmd zodat het gebruikt kan worden als kurktextiel, kurkbehang, kurkvloeren en wandkurk.

Wilt u bijdragen aan een schone en duurzame wereld? KURK is een groen alternatief!

Kurk en toekomst
Het verhaal dat wijnproducenten liever plastic kurken gebruiken omdat er een tekort aan kurk zou zijn is een wijdverbreide fabel. Professionals uit de kurkindustrie hebben bevestigd dat er voldoende kurk is om meer dan honderd jaar vooruit te kunnen. Daarbij is er een herbebossingsprogramma in Portugal waardoor de kurkbossen gemiddeld per jaar 4% in omvang toenemen.

 

Cork has excellent thermal and acoustical qualities. It’s beautiful, lightweight, warm to the touch, hypoallergenic, fire and insect-resistant, stable and renewable every 8-10 years.

Cork as a wall covering: Besides being decorative, cork coverings are also functional. Available in a variety of sizes and thicknesses, these decorative coverings can also serve as tack and pin boards without damage to the cork, making this material ideal for offices and children’s rooms.
Cork is a natural insulator – in terms of both temperature and acoustics.

Cork floor: The cork patterns that you see on a cork floor come directly from the grain pattern of the veneer. Just like the grain of oak is different from maple or walnut, so too are there different grain patterns of cork.
These veneer patterns appear on the top layer of most cork floors. The bark of the cork oak tree was designed by Mother Nature specifically to protect the tree during its lifespan.
Not only is the bark inherently fire retardant to protect the tree from forest fires, but it’s also resistant to extreme temperature changes prevailing in those regions, as well as resistant to more than 38 species of insects including the termite, and to the development of microbes.
Cork comes from the bark of the cork oak tree, which grows in the forests of Mediterranean countries. It’s truly one of nature’s miracle products, renewing itself over and over again. The largest concentration of plantations are found in Spain and Portugal, which were founded by the wine industry centuries ago.
After 25-30 years, a new cork tree develops a thick bark that is about 2″ thick. Skilled farmers with special tools carefully peel off about ½ of the bark. This does not hurt the tree; the bark grows back within 8-12 years and the process begins all over. (One cork oak tree yields 50 harvests over its useful life of 300-500 years. That supplies thousands of cork floors. By comparison, most hardwood flooring requires not only killing the tree, but the tree itself only results in a few floors). To process cork, the bark is cut into large uniform sheets 4′-5′ long x 2′-3′ wide. They’re carefully transported to a mill where thin layers are veneered off the surface. The layers are the most dense right beneath the outer bark layers, while the inner layers are softer and less dense.
The properties of cork are derived naturally from the structure and chemical composition of the inner cells. For example, each cubic centimeter of cork’s honeycomb structure contains between 30 and 40 million cells. It’s this unique cellular structure that gives cork its innate characteristics, and each of these cells contains suberin, a waxy substance that gives cork its resistance to insects, mold and mildew.

bossen