Privacybeleid

PuurKurk

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.puurkurk.nl, de facebookpagina, LinkedInpagina en twitteraccount van PuurKurk en de e-mailberichten/mailings die namens PuurKurk worden verstuurd.

1. Verwerking persoonsgegevens

PuurKurk is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van PuurKurk is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, welke per 25 mei 2018 van kracht is.
Persoonsgegevens die worden verwerkt:
– uw voor- en achternaam
– uw adresgegevens
– uw telefoonnummer
– uw e-mailadres
– uw IP-adres
– uw bankrekeningnummer

2. Doeleinden van de gegevensverwerking

PuurKurk verwerkt uw persoonsgegevens om:
– met u te corresponderen over onze projecten en/of activiteiten
– u te kunnen informeren en/of uitnodigen m.b.t. presentaties en/of activiteiten
– telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt
– u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
– om goederen en diensten bij u af te leveren

3. Bezoekersstatistieken

Op de website en in de mailing applicatie van PuurKurk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoeken klikgedrag op de website. PuurKurk gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

4. Veiligheid en bewaren van gegevens

PuurKurk beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. De websites van PuurKurk maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

PuurKurk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 6.

5. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze websites zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

6. Rechten van betrokkenen

U heeft na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over PuurKurk, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

7. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

PuurKurk
Jacqueline van Hout
Kuiper 5
5521 DG. Eersel
jacqueline@puurkurk.nl

8. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze websites www.puurkurk.nl worden gepubliceerd.

© 2024 Puurkurk

Development: WebInWeb Design